Przyjęcie do Szpitala /Punkt Przyjęć Planowych

Pacjenci zgłaszający się do szpitala w ramach przyjęcia planowego powinni posiadać oryginał skierowania lub kod skierowania i pesel pacjenta wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.

Przyjęcia do szpitala w trybie planowym realizowane są:

 • do oddziałów pediatrycznych w Punkcie Przyjęć Planowych – Pawilon 20, wejście A
 • do pozostałych oddziałów w poszczególnych Izbach Przyjęć:
  Ogólna Izba Przyjęć – Pawilon 5
  Położniczo – Ginekologiczna Izba Przyjęć – Pawilon 1, wejście E,
  Psychiatryczna Izba Przyjęć – Pawilon 5

Podczas wizyty w wyżej wymienionych lokalizacjach dopełnione zostaną wszystkie formalności związane z przyjęciem do Szpitala:

 • zostanie założona dokumentacja medyczna,
 • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na hospitalizację,
 • zostaną Państwo poproszeni o wskazanie osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
 • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o upoważnieniu wskazanej przez Państwa osoby do uzyskania dokumentacji medycznej, bądź też o braku takiego upoważnienia.

Wymagane dokumenty:

Przy planowanym przyjęciu do Szpitala niezbędne jest:

-  skierowanie do szpitala,
-  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
- niezbędne wyniki badań.

Rzeczy osobiste potrzebne podczas pobytu w szpitalu:

- klapki,
- piżama lub inna odzież nocna,
- szlafrok,
- przybory toaletowe,
- ręcznik,
- własne sztućce i kubek,
- informacja o przyjmowanych lekach.

Informacja dla rodziców sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dziećmi w szpitalach:
Od dnia 3 lipca 2019r. rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztów pobytu polegającego na sprawowaniu dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Koszt ten jest częściowo finansowany przez NFZ.

 

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej