PROGRAM PILOTAŻOWY - DOBRY POSIŁEK

Uprzejmie informujemy, że od 1 listopada 2023 r.
Szpital "Zdroje" w Szczecinie przystąpił do programu pilotażowego
"Dobry posiłek w szpitalu"

 

„Dobry posiłek w szpitalu” to program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

Celem program pilotażowego jest:
    - zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach,
    - wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach.

Pacjenci objęci programem mogą skorzystać na zlecenie lekarza z porad żywieniowych dietetyka szpitalnego oraz posiłków zapewniających urozmaicenie potraw i zbilansowanie wartości składników odżywczych w diecie.

Posiłki przygotowywane są na podstawie zatwierdzonego przez dietetyka szpitalnego jadłospisu.

O stosowaniu odpowiedniego rodzaju diety, czasu jej trwania i wdrożeniu indywidualnych modyfikacji w diecie decyduje lekarz.

Poniżej, w dni robocze, publikujemy zdjęcia dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych w danym dniu diet w naszym szpitalu (z odniesieniem do dania z jadłospisu) oraz jadłospis przygotowany w naszym szpitalu na 10 dni (tzw. jadłospis dekadowy) oraz jadłospis na dany dzień.

 

 


Zdjęcia posiłków:

 

Jadłospis z dnia:

 

Jadłospis dekadowy:

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej