Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

- Pacjent,
- przedstawiciel ustawowy pacjenta,
- opiekun prawny lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad pacjentem

mogą korzystać z pomocy
Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Laura Staszak

 Rzecznik jest dostępna
pod numerem telefonu/adresem mailowym:
tel.: 532 391 477
e-mail: l.staszak@rpp.gov.pl
w godzinach
poniedziałek - piątek: 8:15 – 16:15.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

  • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów szpitala psychiatrycznego;
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów szpitala psychiatrycznego;
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta
Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
Bezpłatna Infolinia Rzecznika: 800 190 590 (czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu)
Sekretariat: tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30
e mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej