Pacjent RODO - świadomy

Szanowni Państwo,

Temat ochrony danych osobowych w kontekście korzystania z usług medycznych obrósł licznymi mitami i wątpliwościami. Tymczasem, ochrona danych osobowych stanowi bardzo istotny człon praw pacjenta.

Szpital uwzględniając powyższe oraz mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przystąpił do kampanii edukacyjnej „RODO dla Pacjenta” oraz kampanii edukacyjnej „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO”, które mają na celu podniesienie świadomości polskich pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli oni domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych. Kampanie kierowane są dla każdego Pacjenta, którzy chcą uzyskać rzetelne informacje dotyczące ich praw związanych z RODO 1), zatem potencjalnie do każdego z Nas. Kampanie kierowane są również do personelu medycznego i placówek medycznych, które chcą przekazać rzetelną wiedzę swoim pacjentom.

W ramach kampanii edukacyjnych udostępniane są Państwu materiały edukacyjne w rożnej formie oraz istnieje możliwość skonsultowania się z ekspertami za pośrednictwem czatu pytań lub wątpliwości związanych ochroną danych osobowych. Udostępniane materiały edukacyjne zostały skonsultowane i zaaprobowane przez przedstawicieli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Rzecznika Praw Pacjenta, gwarantują tym samym merytoryczną poprawność i jakość.

Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz baza wiedzy, w tym m.in. Prawa Pacjenta z RODO, porady eksperta, kwestie praktyczne, podstawowe informacje i pojęcia dostępne są na stronie www.rododlapacjenta.pl. Szpital umieścił na stronie internetowej dodatkowo button (odesłanie do strony), informacja o kampanii została rozpowszechniona wśród personelu Szpitala, a materiały edukacyjne dostępne są na oddziałach Szpitala/pozostałych medycznych w komórkach organizacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi:
1. Animacja informacyjna tutaj
2. Animacja – Superbohater RODO tutaj
3. Animacja – wywiad z IODą tutaj
4. Animacja – Superbohater RODO 2 tutaj

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler

Szczecin, dn. 10.03.2021r.
Wersja 2.0

1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej