RODO - Ochrona Danych Osobowych i Prywatności, Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych Pacjentów oraz cyberbezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów, dlatego Szpital w zakładce ogólnodostępnej pn. RODO- ochrona danych osobowych/Cyberbezpieczeństwo zamieścił niezbędne dla Państwa informacje dotyczące wdrożonych Polityk, zasad i sposobów postępowania, m.in.:

1. informacje na temat kampanii pn. Scieżka pacjenta RODO - świadomego,

2.informacje, jak być bezpiecznym w sieci i jak unikać zagrożeń. Cyberprzestrzeń to nasza codzienność, Ty też bądź Cyberbezpieczny,

3. informacje na jakich zasadach Szpital przetwarza Państwa dane osobowe (art. 13 ust. 1 i 2 RODO),

3. jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych oraz Zespołem ds. bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,

4. w jaki sposób Szpital realizuje Państwa prawa, wynikające z RODO,

5. zasady funkcjonowania w SPSZOZ "Zdroje" monitoringu wizyjnego,

6. oraz w jaki sposób zgłaszać incydenty bezpieczeństwa, sytuacje, które mogą naruszać lub naruszają obowiązujące przepisy prawa.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej