Regulamin Organizacyjny

Pliki

1
REGULAMIN_ORGANIZACYJNY_z_dnia_01.02.2021.pdfPobierz plik
2
Aneks nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
3
Aneks nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
4
ANEKS nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
5
Aneks nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
6
Aneks nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
7
Aneks nr 6 z dnia 25.03.2022 r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
8
Aneks nr 7 z dnia 26.04.2022 r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje w Szczecinie.pdfPobierz plik
9
Aneks nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
10
Aneks nr 9 do Regulaminu organizacyjnego.pdfPobierz plik
11
Aneks nr 10 do Regulaminu organizacyjnego.pdfPobierz plik
12
Aneks nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia 01.09.2022 r..pdfPobierz plik
13
ANEKS nr 12 do Regulaminu organizacyjnego z dnia 01.12.2022 r..pdfPobierz plik
14
Regulamin Organizacyjny.pdfPobierz plik
15
Regulamin Organizacyjny t.j. zm. Aneksem nr 10_2022.pdfPobierz plik
16
Regulamin Organizacyjny t.j. po Aneksie nr 12 z 01.12.2022 r..pdfPobierz plik
17
ANEKS nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia 30.12.2022 r. .pdfPobierz plik
18
ANEKS nr 14 do Regulaminu organizacyjnego SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
19
ANEKS nr 15 do Regulaminu organizacyjnego.pdfPobierz plik
20
Regulamin Organizacyjny t.j. po Aneksie nr 15 z dnia 01.02.2023 r.pdfPobierz plik
21
zał. 1 - schemat organizacyjny 01.02.2023 r. .pdfPobierz plik
22
zał. 1a - schemat organizacyjny 01.02.2023 r. .pdfPobierz plik
23
zał. 1b - schemat organizacyjny 01.02.2023 r. .pdfPobierz plik
24
zał. nr 2 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH SPSZOZ luty 2023 - .pdfPobierz plik
25
Regulamin Organizacyjny 22.02.2023.pdfPobierz plik
26
zał. nr 1 - schemat organizacyjny SPSZOZ Zdroje.pdfPobierz plik
27
zał. nr 2 - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.03.2023.pdfPobierz plik

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej