Zakup sprzętu medycznego na potrzeby realizacji przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie RPZP.07.07.00-32-N005/20-00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby realizacji przedsięwzięć związanych z walką i
skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie

Nr umowy: RPZP.07.07.00-32-N005/20-00

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostanie doposażony Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE". Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową projektu jest bezpośrednio podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa
zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19. Poprzez doposażenie jednostki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny:
 - aparat do szybkiej diagnostyki w oparciu o technologię real time PCR (1 szt.),
 - komora laminarna (2 szt.),
 - zestaw do oksygenacji zewnątrzustrojowej ECMO (1 szt.),
 - aparat USG (wielofunkcyjne) (2 szt.),
 - aparat do dekontaminacji powierzchni- zamgławiacz (5 szt.).

Cel i rezultat projektu
Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ZDROJE” w sprzęt medyczny niezbędny do tego celu.

 Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPZP.07.07.00-32-N005_20-00.pdf

 Harmonogram płatności Projekt RPZP.07.07.00-32-N005_20.pdf

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej