VI Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny

Zobacz mapę

Pawilon 14, wejście B

Lekarz kierujący oddziałem: lek Maria Czech - specjalista psychiatra
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Tadeusz Majchrzak - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Telefony kontaktowe:

E-mail: psychiatria6(at)szpital-zdroje.pl

Opis oddziału:

Oddział VI Psychiatryczny Rehabilitacyjny SPSZOZ “Zdroje” jest miejscem świadczącym usługi lecznicze i rehabilitacyjne w systemie całodobowym.
Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z psychozami afektywnymi, schizofrenicznymi i urojeniowymi, także uwarunkowanymi organicznie.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci hospitalizowani w oddziałach ogólnopsychiatrycznych SPS ZOZ “Zdroje” z odpowiednimi rozpoznaniami, po wcześniejszej konsultacji lekarzy prowadzących z lekarzem kierującym oddziałem lub jego zastępcą.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z oferty terapeutycznej Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego, a aktualnie nie są hospitalizowani w wyżej wymienionej placówce:
1. Powinni być ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2. Jednostka chorobowa, na którą cierpią to schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa w fazie depresji, manii lub zespołu mieszanego, nawracająca depresja lub zespół urojeniowy (także uwarunkowane organicznie),
3. Muszą wyrażać zgodę na leczenie oraz chęć uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych,
4. Powinni posiadać skierowanie od psychiatry uzasadniające konieczność leczenia stacjonarnego w w/w oddziale.

Skierowania pacjentów spoza SPSZOZ “Zdroje” do Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego są ostatecznie weryfikowane przez lekarza przyjmującego chorego w izbie przyjęć.

W zakresie lecznictwa psychiatrycznego VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny prowadzi opartą na światowych rozwiązaniach nowoczesną psychiatrię, zapewniając wszystkie dostępne formy terapii biologicznej, w tym również zabiegi elektrowstrząsów. Rozpoczęcie serii zabiegów elektrowstrząsowych poprzedzane jest zawsze wnikliwą diagnostyką wielospecjalistyczną. Wykonywane są m.in.: tomografia komputerowa głowy, RTG klatki piersiowej, badanie EEG, EKG, badania biochemiczne i morfologicznych parametrów krwi oraz konsultacje specjalistyczne (anestezjologiczna, internistyczna i okulistyczna).

W oddziale prowadzona jest także psychoterapia grupowa (dla pacjentów z psychozami schizofrenicznymi i z depresją) oraz indywidualna.

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej pacjenci mogą korzystać z kulinoterapii, treningów budżetowych, pamięci, terapii ruchem czy zajęć sportowych (w zależności od pory roku i aury prowadzonych w salach terapeutycznych bądź na przyległym do oddziału boisku). Zespół terapeutyczny Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego umożliwia także pacjentom udział w zajęciach organizowanych w pracowniach szkła i ceramiki.

Codziennie terapeuci zajęciowi organizują poranną gimnastykę dla wszystkich chorych, spacery, a raz w tygodniu, w środy, odbywają się zebrania społeczności pacjentów. Okresowo w oddziale organizowane są dyskoteki dla chorych, wieczorki poezji i muzyki, spotkania przy grillu.

Osoby leczone w oddziale objęte są także opieką psychologa oraz pracownika socjalnego.

Dla zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii podstawowej rodziny pacjentów mają możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z psychoterapeutą, które pomogą im poznać i zrozumieć chorobę, dotykającą ich bliskich oraz dowiedzieć się w jaki sposób można pomóc im w powrocie do zdrowia.

Ramowy rozkład dnia w Oddziale VI Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym:
1. W poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 9:00 rozpoczyna się wizyta lekarska,
2. W środy o godz. 11:30 pacjenci i personel oddziału spotykają się na zebraniu społeczności,
3. Grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od godz. 10:00 wg systematycznie uaktualnianego grafiku.
4. Posiłki wydawane są w godzinach:
• śniadanie: 8:00-9:30
• obiad: 12:00-14:00
• kolacja: 17:30-18:30

Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie w godzinach 14:00 – 17:00.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale VI powinni być zaopatrzeni w:

1. Przybory toaletowe,
2. Piżamę, kapcie,
3. Dostosowaną do pory roku odzież zewnętrzną i obuwie, bieliznę na zmianę, wygodne ubranie do chodzenia po oddziale w ciągu dnia (piżamy są używane tylko do spania w nocy),
4. Kubek z nietłukącego się tworzywa,
5. Proszek do prania – w oddziale istnieje możliwość wyprania odzieży,
6. Telefon komórkowy (bez wbudowanego aparatu fotograficznego),
7. Oddział posiada karty startowe do telefonu operatora ,,Telestrada” (karty te można doładowywać we własnym zakresie,.
8. Środki pieniężne można wpłacać pacjentom na specjalne konto (informacje szczegółowe w oddziale), lub przechowywać w depozycie, a w razie potrzeby można je swobodnie wypłaca,.

Zabronione jest natomiast wnoszenie do oddziału:

1. Przedmiotów ostrych i szklanych,
2. Urządzeń z możliwością rejestrowania obrazów i dźwięków (np. tablety, telefony, rejestratory, komputery),
3. Pasków, sznurówek, naszyjników (rzeczy te oddawane są do depozytu),
4. Alkoholu, środków psychoaktywnych i narkotycznych.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej