VI Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny

Zobacz mapę

Pawilon 14, wejście B

Lekarz kierujący oddziałem: lek Maria Czech - specjalista psychiatra
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Tadeusz Majchrzak - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Telefony kontaktowe:

E-mail: psychiatria6(at)szpital-zdroje.pl

Opis oddziału:

Oddział VI Psychiatryczny Rehabilitacyjny SPSZOZ “Zdroje” jest miejscem świadczącym usługi lecznicze i rehabilitacyjne w systemie całodobowym.
Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z psychozami afektywnymi, schizofrenicznymi i urojeniowymi, także uwarunkowanymi organicznie.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci hospitalizowani w oddziałach ogólnopsychiatrycznych SPSZOZ “Zdroje” z odpowiednimi rozpoznaniami, po wcześniejszej konsultacji lekarzy prowadzących z lekarzem kierującym oddziałem lub jego zastępcą.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z oferty terapeutycznej Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego, a aktualnie nie są hospitalizowani w wyżej wymienionej placówce:
1. Powinni być ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2. Jednostka chorobowa, na którą cierpią to schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa w fazie depresji, manii lub zespołu mieszanego, nawracająca depresja lub zespół urojeniowy (także uwarunkowane organicznie),
3. Muszą wyrażać zgodę na leczenie oraz chęć uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych,
4. Powinni posiadać skierowanie od psychiatry uzasadniające konieczność leczenia stacjonarnego w w/w oddziale.

Skierowania pacjentów spoza SPSZOZ “Zdroje” do Oddziału VI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego są ostatecznie weryfikowane przez lekarza przyjmującego chorego w izbie przyjęć.

W zakresie lecznictwa psychiatrycznego VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny prowadzi opartą na światowych rozwiązaniach nowoczesną psychiatrię, zapewniając wszystkie dostępne formy terapii biologicznej, w tym również zabiegi elektrowstrząsów. Rozpoczęcie serii zabiegów elektrowstrząsowych poprzedzane jest zawsze wnikliwą diagnostyką wielospecjalistyczną. Wykonywane są m.in.: tomografia komputerowa głowy, RTG klatki piersiowej, badanie EEG, EKG, badania biochemiczne i morfologicznych parametrów krwi oraz konsultacje specjalistyczne (anestezjologiczna, internistyczna i okulistyczna).

W oddziale prowadzona jest także psychoterapia grupowa (dla pacjentów z psychozami schizofrenicznymi i z depresją) oraz indywidualna.

W ramach rehabilitacji psychiatrycznej pacjenci mogą korzystać z kulinoterapii, treningów budżetowych, pamięci, terapii ruchem czy zajęć sportowych (w zależności od pory roku i aury prowadzonych w salach terapeutycznych bądź na przyległym do oddziału boisku).

Codziennie terapeuci zajęciowi organizują poranną gimnastykę dla wszystkich chorych, spacery, a raz w tygodniu, w środy, odbywają się zebrania społeczności pacjentów. Okresowo w oddziale organizowane są dyskoteki dla chorych, wieczorki poezji i muzyki, spotkania przy grillu.

Osoby leczone w oddziale objęte są także opieką psychologa oraz pracownika socjalnego.

Ramowy rozkład dnia w Oddziale VI Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym:
1. W poniedziałki, wtorki, środy i czwartki o godz. 9:00 rozpoczyna się wizyta lekarska.
2. W środy o godz. 11:30 pacjenci i personel oddziału spotykają się na zebraniu społeczności.
3. Grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od godz. 10:00 wg systematycznie uaktualnianego grafiku.
4. Posiłki wydawane są w godzinach:
• śniadanie: 8:00-9:30
• obiad: 12:00-14:00
• kolacja: 17:30-18:30

Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie w godzinach 14:00 – 17:00.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale VI powinni być zaopatrzeni w:

1. Przybory toaletowe.
2. Piżamę, kapcie.
3. Dostosowaną do pory roku odzież zewnętrzną i obuwie, bieliznę na zmianę, wygodne ubranie do chodzenia po oddziale w ciągu dnia (piżamy są używane tylko do spania w nocy).
4. Kubek z nietłukącego się tworzywa.
5. Proszek do prania – w oddziale istnieje możliwość wyprania odzieży.
6. Telefon komórkowy (bez wbudowanego aparatu fotograficznego).
7. Oddział posiada telefon z do dyspozycji pacjentów, którzy nie posiadają własnego telefonu.
8. Środki pieniężne można wpłacać pacjentom na specjalne konto (informacje szczegółowe w oddziale), lub przechowywać w depozycie szpitalnym.

Zabronione jest wnoszenie do oddziału:

1. Przedmiotów ostrych i szklanych.
2. Urządzeń z możliwością rejestrowania obrazów i dźwięków (np. tablety, telefony, rejestratory, komputery).
3. Pasków, sznurówek, naszyjników (rzeczy te oddawane są do depozytu).
4. Alkoholu, środków psychoaktywnych i narkotycznych.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej