Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

Zobacz mapę

Pawilon 14, wejście A

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Małgorzata Wyrębska - Rozpara - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Pielęgniarka oddziałowa: dr n. zdr. Małgorzata Pawlicka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Telefony kontaktowe:

 • sekretariat 91 880 6454
 • gabinet ordynatora lek. Małgorzata Wyrębska-Rozpara 91 880 6446
 • pielęgniarka oddziałowa dr n. zdr. Małgorzata Pawlicka 91 880 6447
 • dyżurka pielęgniarek 91 880 6443

Gabinety lekarskie:
z-ca lek. kierującego oddziałem lek. Iwona Koziarek 91 880 6499
lek. Dorota Klepacka-Mrówka 91 880 6455
lek. Wioletta Głowacka 91 880 6477
lek. Elżbieta Gralak 91 880 6457
dr n. med. Joanna Biskupska 91 880 6476
lek. Cezary Gierat 91 880 6474
lek. Joanna Sroka 91 880 6474
lek. Katarzyna Wójcicka 91 880 6474
lek. Dawid Todorov 91 880 6477
lek. Michał Gruszka 91 880 6499
Gabinet lekarz dyżurnego 91 880 6473

Psycholodzy:
mgr Agnieszka Dominowska 91 880 6452
mgr Agata Bąk 91 880 6475
mgr Martyna Goćwińska 91 880 6452
mgr Natalia Tymecka 91 880 6452

Psychoterapeuci:
Kamila Wiśniewska-Tatarcew 91 880 6457

E-mail: pdm(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej jest jedynym tego typu oddziałem w całym województwie zachodniopomorskim. Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów wykazujących zaburzenia takie jak:

 • zaburzenia afektywne,
 • zaburzenia nerwicowe, obsesyjno - kompulsyjne, lękowe oraz związane ze stresem,
 • zespoły behawioralne, w tym zaburzenia odżywiania się,
 • zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
 • zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym,
 • schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii,
 • zaburzenia zachowania (diagnostyka w kierunku ADHD),
 • ostre zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych (następnie kierowanie do placówek leczenia uzależnień).

Oddział funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej. Pacjenci mają możliwość realizacji obowiązku szkolnego w ramach Szkoły Szpitalnej na wszystkich poziomach nauczania.

Oprócz farmakoterapii stosowana jest również psychoterapia: indywidualna, grupowa, terapia rodzinna oraz terapia zajęciowa, społeczność terapeutyczna, ceramika, dogoterapia, psychoedukacja pacjentów, psychoedukacja rodzin.

Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie w godz. od 14:00-17:00.
Pacjentów mogą odwiedzać rodzice lub opiekunowie prawni. Inne osoby pełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 
Możliwy jest również spacer opiekuna z dzieckiem po wyrażeniu zgody przez lekarza. Spacer możę trwać maksymalnie 120 minut i odbywać sie na terenie szpitala.

Dzięki firmie All Good S.A., która przekazała środki finansowe na zakup urządzeń do wyposażenia „Siłowni pod chmurką” oraz Sali gimnastycznej, pacjenci naszego oddziału mogą trenować nie zważając na warunki pogodowe. Na zewnątrz próbować własnych sił mogą na siedmiu urządzeniach, wśród których znajdują się m.in. biegacz, orbitrek, wioślarz, sufrer, drabinki oraz poręcze. W Sali gimnastycznej pobiegają na bieżni, pojeżdżą na rowerze stacjonarnym lub potrenują na orbitreku.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej