Izba Przyjęć Ogólna

Zobacz mapę

Pawilon 5, parter

Kierownik: dr n. med.  Marta Kuczak - Wójtowicz
Pielęgniarka koordynująca: Małgorzata Czuchra

Telefon kontaktowy:

E-mail: ipwew@zoz-zdroje.pl

Izba Przyjęć Ogólna działa w systemie Izby Przyjęć Planowch od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. W izbie przyjmowani są  pacjenci posiadający skierowanie do szpitala.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej