II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

p.o. Ordynatora Oddziału: lek. Katarzyna Cybulska
z- ca Ordynatora Oddziału: lek. Beata Perkowska

Telefony kontaktowe:

E-mail: 2odpr(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

II Oddział Dzienny Psychiatryczno Rehabilitacyjny specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych, w szczególności schizofrenii i zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) oraz chorób na podłożu zmian organicznych (oprócz otępienia i upośledzenia umysłowego).

Głównym celem terapii jest:

- rehabilitacja pacjentów po kryzysie psychotycznym, szczególnie pacjentów po pierwszym epizodzie psychozy oraz z zaburzeniami nastroju;

- psychoedukacja pacjentów i ich rodzin, której celem jest zapobieganie nawrotom choroby.

W oddziale prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna.

W ramach pobytu na oddziale oferujemu udział w:

- zajęciach sportowych (zajęcia gimnastyczne, choreoterapia, nordic walking);

- zajęciach uaktywniejających poprzez twórczość (terapia zajęciowa, psychorysunek);

- doskonaleniu umiejętności interpersonalnych (terapia dyskusyjna, spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia teatralne, dyskusyjny klub filmowy, biblioterapia);

- treningu umiejętności społecznych (trening budżetowy);

- relaksacji;

- muzykoterapii (karaoke).

Zajmujemy się psychoedukacją pacjentów i ich rodzin, psychoterapią indywidualną i grupową (wspierającą, integrującą, wglądową). Uzupełnieniem jest komputerowo wspomagana rehabilitacja funkcji poznawczych metodą Reha Com. Dodatkowo organizowane są wycieczki, pikniki, kiermasze prac pacjentów, wyjścia do muzeum. Pacjenci mają wykonywane badania laboratoryjne. Zapewniamy ciepły posiłek.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do pacjenta, profesjonalną pomoc opartą na zaufaniu i zrozumieniu.

Kryteria przyjęcia do Oddziału: skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego i ubezpieczenie w NFZ.

Zajęcia prowadzone są w dni robocze od godziny 8.00 do 14.00.

Przeciętny okres terapii na oddziale wynosi do 16 tygodni.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej