SPSZOZ "Zdroje" zatrudni na stanowisku informatyka w Dziale Informatyki

01.12.2020

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” poszukuje osób do pracy na
stanowisku informatyk w Dziale Informatyki.

1. Rodzaj zatrudnienia : forma do uzgodnienia (możliwa umowa o pracę, pełen etat).
2. Wykształcenie : informatyczne, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne, możliwi studenci ostatnich lat kierunku informatyka.
3. Główne zadania:
- Wsparcie informatyczne użytkowników w siedzibie firmy i ośrodkach zewnętrznych,
- Przygotowywanie, naprawa, modernizacja stacji roboczych użytkowników,
- Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows,
- Instalacja innego oprogramowania,
· Instalacja drukarek,
- Nadzorowanie sieci komputerowej oraz usuwanie awarii,
- Prowadzenie szkoleń z obsługi użytkowanych systemów.
4. Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji.
5. Oferujemy:
· Stabilne zatrudnienie po upływie okresu próbnego,
· Praca w godzinach 7.25 - 15.00,
· Świadczenia socjalne (wczasy pod gruszą),
· Możliwość uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach,
6. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie pisemnych ofert do Działu Kadr przy ulicy Mącznej 4 do dnia 31 grudnia 2020 r., lub przesyłanie w postaci zaszyfrowanej (pdf zabezpieczony hasłem) na adres a.szynal@zoz-zdroje.pl (w tytule wiadomości prosimy napisać rekrutacja – Dział Informatyki). Hasło do otwarcia pliku pdf należy przesłać na adres informatyka@szpital-zdroje.szczecin.pl w dniu przesłania oferty.

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej