Zaproszenie do składania ofert

11.12.2020

Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” zaprasza do składania ofert dotyczących postępowania pt.:


WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM (PPK), ORAZ PROWADZENIA PPK W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

 

                                                                                                                                            Dyrektor SPS ZOZ „Zdroje”
                                                                                                                                            Dr. n. med. Łukasz Tyszler

 

Odpowiedź na pytanie do zaproszenia do składania ofert

Zapytanie dotyczyło wymogu rozdziału II, pkt II, ppkt 3b opisu przedmiotu zamówienia o treści: „Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych”. Czy w ocenie zamawiającego, świadczenie przez wykonawcę będącego funduszem inwestycyjnym usług doradztwa prawnego jest zgodne z prawem, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej?


Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż Compensa odczytała wymóg postawiony w rozdział II, pkt II, ppkt 3b jako zobowiązanie do świadczenia na jego rzecz usługi doradztwa prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów prawa.
Natomiast Zamawiający założył, iż Wykonawca będzie wspierał go, jako podmiot posiadający doświadczenie, wiedzę dotyczącą problemów interpretacyjnych PPK, które już zdobył przy zarządzaniu i prowadzeniu PPK. Wsparcie prawne nie polega na świadczeniu usług doradztwa prawnego, a Zamawiający nie domaga się od Wykonawcy wydawania opinii prawnych, porad prawnych, lecz pomocy Zamawiającemu np. tak jak wskazała to Compensa - przez przekazywanie interpretacji przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. wydawanych przez PFR Portal sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Zamówień Publicznych lub inne uprawnione do tego organy.”
Wobec powyższego Zamawiający nie wkracza w działalność statutową Wykonawcy i nie zmusza do wykonywania czynności wykraczających poza ustawowo określony przedmiot działalności, czyli z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej