NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

22.09.2020
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

UWAGA ! Od poniedziałku 21.09.2020 r. od godz. 18.00 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przy ul. Mącznej 4 rozpocznie działalność w dawnej lokalizacji w pawilonie 1️4 (wejście od szczytu budynku, od strony parku).
W ostatnich miesiącach poradnia przyjmowała pacjentów w wynajętych i odpowiednio przystosowanych mobilnych pawilonach. Jednakże obecnie, mając na względzie zbliżający się okres jesienno-zimowy i związaną z nim aurę pogodową dyrekcja szpitala podjęła decyzję o zmianie miejsca udzielania świadczeń z tego zakresu tak, by móc zapewnić pacjentom możliwość oczekiwania na wizytę u specjalisty w poczekalni zlokalizowanej wewnątrz budynku.

Jednocześnie przypominamy, że w związku ze stanem pandemii wprowadzone zostały stosowne zmiany organizacyjne w udzielaniu świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Jak w całym kraju poradnia przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Jednakże pacjenci z objawami infekcji - szczególnie górnych dróg oddechowych lub z gorączką - proszeni są najpierw o kontakt telefoniczny pod nr.  918806389. Po rozmowie ze specjalistą zadecyduje on, jaki tok postępowania i opieki nad chorym należy w konkretnym przypadku przyjąć. Przypominamy też, że osoby oczekujące w poczekalni na wizytę u specjalisty zobligowane są do stosowania maseczek ochronnych zakrywających zarówno usta jak i nos. Obowiązkowo muszą też zdezynfekować przy wejściu do budynku dłonie.
Prosimy - szanujcie i stosujcie te zasady - wynikają one ze szczególnej troski o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Was, innych pacjentów, jak również personelu poradni!

Wejście na teren szpitala dla pieszych przybywających do Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej odbywa się zarówno bramą główną, jak również możliwe jest furtką przy bramie technicznej szpitala. Wjazd dla pacjentów przybywających własnymi pojazdami odbywa się jedynie przez bramę główną. Pacjenci korzystający ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki nie ponoszą opłat parkingowych - dla nich wjazd jest bezpłatny. Otrzymany przy wjeździe na teren placówki bilet parkingowy należy dać do ostemplowania podczas wizyty, a następnie przekazać go przy wyjeździe pracownikowi ochrony na bramie.
Placówka przy ul. Mącznej 4 jest obecnie jednym z trzech tego typu podmiotów realizujących świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Należy pamiętać, że z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać jedynie w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu - w tych sytuacjach należy wezwać pogotowie lub zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po pomoc do nocnej i świątecznej opieki należy się zgłaszać wówczas, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy lub gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie podstawowej przychodni POZ może istotnie niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia chorego.

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej