Praca/Zamówienia

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku fizyk medyczny

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku fizyk medyczny SPSZOZ „Zdroje” .

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku instruktor terapii zajęciowej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Instruktor terapii zajęciowej SPSZOZ „Zdroje” .

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności, w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej wraz z poradniami oraz Izbą Przyjęć/SOR SPS ZOZ Zdroje.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej dla technika EEG.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych  wraz z koordynowaniem pracy zespołu w Poradni Stomatologicznej.

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Urologicznym wraz z poradnią, Izbą Przyjęć/SOR SPS ZOZ ”Zdroje”.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni lekarza okulistę

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni lekarza okulistę.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej SPS ZOZ ZDROJE.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisko informatyk

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisko informatyk.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności w Dziennym Oddziale Otolaryngologicznym wraz z przyszpitalną poradnią oraz Izba Przyjęć/SOR SPS ZOZ ”Zdroje”.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności, w ramach pełnienia dyżurów medycznych wraz z koordynowaniem pracy personelu w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z pododdziałem Neurochirurgii dla Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje”.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z pododdziałem Neurochirurgii dla Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje”.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty ds. technicznych i administracyjnych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty ds. technicznych i administracyjnych

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej dla pielęgniarek.

Konkurs ofert na świadczenia zdowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej dla ratowników medycznych.

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku specjalista - archiwista

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalista – archiwista w Archiwum Zakładowym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Przyszpitalnej Poradni okulistycznej.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej.

więcej

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Biuletyn Informacji Publicznej Narodowy Fundusz Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta Korupcja szkodzi zdrowiu
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej