Zespół Etyczny

Przewodnicząca Zespołu Etycznego SPSZOZ ,,Zdroje”
Dorota Ewa Piechota – etyk

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 105/2010 (zaktualizowanym Zarządzeniem 113/2019
z dnia 02.10.2019 r.) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” został powołany Zespół Etyczny.

Zespół został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Podstawowe cele Zespołu to:
• promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
• rozwiązywanie problemów natury etycznej.

Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zespół Etyczny należy składać w formie pisemnej w Biurze Dyrektora do przewodniczącej Zespołu.

Do rozstrzygania kwestii spornych delegowana będzie część składu Zespołu.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej