Przyjmowanie skarg przez Dyrekcję Szpitala

W SPSZOZ „Zdroje” skargi i wnioski przyjmują:

1. Dyrektor SPSZOZ „Zdroje”
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
w piątki w godz. 12.00- 14.00

2. Dyrektor ds. lecznictwa psychiatrycznego
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
w środy i piątki w godz. 13.00 – 14.00

3. Dyrektor ds. lecznictwa opieka nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii
we wtorki w godz.13.00 – 15.00

Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” przyjmuje skargi i wnioski wnoszone przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu.

Dyrektorzy ds. lecznictwa przyjmują skargi i wnioski związane z działalnością medyczną kierowanych przez siebie pionów działalności medycznej.

Wszelkie zastrzeżenia pacjentów związane ze sposobem i organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych zaleca się w pierwszej kolejności zgłaszać do osób funkcyjnych (ordynator, pielęgniarka oddziałowa) w danym oddziale/poradni.

 

 

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
Sekretariat tel. 91 88 06 200
fax tel. 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 487 60 70
fax. 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 486 04 25
fax. 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250
Strona używa cookies Dowiedź się więcej