Przyjmowanie skarg przez Dyrekcję Szpitala

W SPSZOZ „Zdroje” skargi i wnioski przyjmują:

1. Dyrektor SPSZOZ „Zdroje”
Dr n. med. Łukasz Tyszler
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Biuro Dyrektora - Pawilon 5
w piątki w godz. 12.00- 14.00

2. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matką
i dzieckiem oraz szpitala ogólnego
Dr n. med. Paweł Gonerko
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii – Pawilon 17
we wtorki w godz.13.00 – 15.00

3. Lekarz specjalista psychiatra
Jarosław Kaczmarek
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Poradnia Zdrowia Psychicznego – Pawilon 14
w środy w godz. 11.30 – 12.30

Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” przyjmuje skargi i wnioski wnoszone przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matka i dzieckiem oraz szpitala ogólnego przyjmuje skargi i wnioski związane z działalnością medyczną kierowanych przez siebie pionów działalności medycznej.

Lekarz specjalista psychiatra Jarosław Kaczmarek przyjmuje skargi i wnioski związane z lecznictwem psychiatrycznym.

Wszelkie zastrzeżenia pacjentów związane ze sposobem i organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych zaleca się w pierwszej kolejności zgłaszać do osób funkcyjnych (ordynator, pielęgniarka oddziałowa) w danym oddziale/poradni.

 

 

 

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej