Przyjęcie do Szpitala /Punkt Przyjęć Planowych

Pacjenci zgłaszający się do szpitala w ramach przyjęcia planowego powinni posiadać oryginał skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.

Przyjęcia do szpitala w trybie planowym realizowane są:

 • do oddziałów pediatrycznych w Punkcie Przyjęć Planowych – Pawilon 20, wejście A
 • do pozostałych oddziałów w poszczególnych Izbach Przyjęć:
  Izba Przyjęć Ogólna – Pawilon 5, wejście C,
  Położniczo – Ginekologiczna Izba Przyjęć – Pawilon 1, wejście E,
  Psychiatryczna Izba Przyjęć – Pawilon 5, wejście C

Podczas wizyty w wyżej wymienionych lokalizacjach dopełnione zostaną wszystkie formalności związane z przyjęciem do Szpitala:

 • zostanie założona dokumentacja medyczna,
 • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na hospitalizację,
 • zostaną Państwo poproszeni o wskazanie osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
 • zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o upoważnieniu wskazanej przez Państwa osoby do uzyskania dokumentacji medycznej, bądź też o braku takiego upoważnienia.

Wymagane dokumenty:

Przy planowanym przyjęciu do Szpitala niezbędne jest:

-  skierowanie do szpitala,
-  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej