Parkowanie

Istnieje możliwość wjazdu na teren Szpitala.
Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wg następujących stawek brutto:

1) stawki dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych:

Wjazd główny – brama od ul. Mącznej 4 (zlokalizowana w pobliżu Oddziału Ginekologii i Położnictwa)
a) stawka podstawowa wynosi 3,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę parkowania;
b) stawka dzienna (12h) wynosi 15,00 PLN. Opłatę uiszcza się przy wjeździe w biurze parkingu.
Po upłynięciu 12 h od czasu pobrania biletu parkingowego opłata będzie naliczana wg stawki podstawowej;
c) w przypadku awarii systemu parkingowego za wjazd pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 3,00 PLN. Opłatę uiszcza się przy wjeździe w biurze parkingu.

2) stawka dla osób parkujących na podstawie abonamentów (karty elektroniczne - wjazd techniczny – dotychczasowa brama wjazdowa od ul. Mącznej 4) wynosi:

a) 100, 00 PLN abonament miesięczny dla pacjentów, opiekunów oraz osób odwiedzających.
Płatność w kasie szpitala - Pawilon 5, odbiór karty na podstawie dowodu wpłaty w Dziale Marketingu – pawilon 11, pok. 1

Regulamin parkowania – do pobrania

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej