Pacjent RODO - świadomy

Szanowni Państwo,


SPSZOZ „Zdroje” mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony Państwa danych osobowych przystąpił do kampanii edukacyjnej „RODO dla pacjenta”. Kampania edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych. Kampania kierowana jest dla każdego Pacjenta, który chce uzyskać rzetelne informacje dotyczące jego praw związanych z RODO, zatem potencjalnie do każdego z nas. Kampania skierowana jest również do personelu medycznego i placówek medycznych, które chcą przekazać rzetelną wiedzę swoim pacjentom.

Szczegółowe informacje na temat kampanii – w tym m.in. porady eksperta oraz baza wiedzy dostępne są na stronie www.rododlapacjenta.pl. Szpital  umieścił na stronie internetowej button (odesłanie do strony), informacja o kampanii została rozpowszechniona wśród personelu Szpitala, a materiały edukacyjne dostępne są na oddziałach Szpitala/pozostałych medycznych w komórkach organizacyjnych.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej