Ochrona Danych Osobowych i Prywatności

Inspektor Ochrony Danych SPSZOZ "Zdroje"
Beata Remecka

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w SPSZOZ „Zdroje”.

Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”,
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,

e-mail: iod@zoz-zdroje.pl lub kontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 91 8806305.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 487 60 70
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 486 04 25
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej