RODO - Ochrona Danych Osobowych i Prywatności

Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych Pacjentów jest jednym z naszych priorytetów, dlatego Szpital w zakładce ogólnodostępnej pn. RODO- ochrona danych osobowych i prywatności zamieścił niezbędne dla Państwa informacje dotyczące wdrożonych Polityk i zasad m.in.:

1. informacje na temat kampanii pn. Scieżka pacjenta RODO - świadomego,

2. informacje na jakich zasadach Szpital przetwarza Państwa dane osobowe (art. 13 ust. 1 i 2 RODO),

3. jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

4. w jaki sposób Szpital realizuje Państwa prawa,

5. zasady funkcjonowania w SPSZOZ "Zdroje" monitoringu wizyjnego,

6. oraz w jaki sposób zgłaszać sytuacje, które mogą naruszać lub naruszają obowiązujące przepisy prawa.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej