Dyrekcja

DYREKTOR

dr n. med. Łukasz Tyszler
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 5, wejście C, parter
Biuro Dyrektora i Kancelaria - tel. centrala: 91 880 6200
e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM oraz SZPITALA OGÓLNEGO

dr n. med. Paweł Gonerko
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 15, piętro I
tel. 91 880 6596
e-mail: p.gonerko@szpital-zdroje.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 5, wejście C, parter
tel. centrala: 91 880 6200
e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA

mgr Jan Ślęzak
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 11, pok. 29
tel. 91 880 6223
e-mail: j.slezak@zoz-zdroje.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNYCH

mgr Magdalena Sojka – Szostak
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 8
tel. 91 880 6288
e-mail: m.sojka@zoz-zdroje.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Pawlik
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 11, pok. 8
tel. 91 880 6289
e-mail: ksiegowosc@zoz-zdroje.pl

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej