Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

Zobacz mapę

Pawilon 18, przejście przez pawilon 19 wejście A

Lekarz kierujący oddziałem: Małgorzata Wyrębska - Rozpara - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Pielęgniarka oddziałowa: dr n. zdr. Małgorzata Pawlicka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Telefony kontaktowe:

E-mail: pdm@zoz-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej jest jedynym tego typu oddziałem w całym województwie zachodniopomorskim. Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów wykazujących zaburzenia takie jak:

  • zaburzenia afektywne,
  • zaburzenia nerwicowe, obsesyjno - kompulsyjne, lękowe oraz związane ze stresem,
  • zespoły behawioralne, w tym zaburzenia odżywiania się,
  • zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
  • zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym,
  • schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii,
  • zaburzenia zachowania (diagnostyka w kierunku ADHD),
  • ostre zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych (następnie kierowanie do placówek leczenia uzależnień).

Oddział funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej. Pacjenci mają możliwość realizacji obowiązku szkolnego w ramach Szkoły Szpitalnej na wszystkich poziomach nauczania.

Oprócz farmakoterapii stosowana jest również psychoterapia: indywidualna, grupowa, terapia rodzinna oraz terapia zajęciowa, społeczność terapeutyczna, ceramika, dogoterapia, psychoedukacja pacjentów, psychoedukacja rodzin.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej