Oddział Okulistyczny

Zobacz mapę

Pawilon 16, piętro I

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Joanna Sowińska - specjalista chorób oczu
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Renata Pęciak - specjalista ds. pielęgniarstwa

Przynależne pracownie:

  1. Pracownia OCT i angio - OCT
  2. Pracownia Perymetrii

Telefony kontaktowe:


E-mail: okulistyka@zoz-zdroje.pl

Opis działalności:

Oddział zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem zachowawczym i operacyjnym dzieci z: zezem, oczopląsem, niedowidzeniem, zaburzeniami akomodacji i widzenia obuocznego.

W procesie leczenia lekarze stosują uwspółcześnioną szczecińską metodę leczenia zeza wg profesora Witolda Starkiewicza, zwaną lokalizacyjną, która poprzez wykorzystanie szkieł pryzmatycznych stwarza warunki zapewniające kształtowanie się prawidłowych połączeń oko – kora mózgowa, zaburzonych w przypadku zeza, oczopląsu, niedowidzenia. Po osiągnięciu nawet śladu widzenia obuocznego wykonywane są zabiegi operacyjne zmniejszające kąt zeza i przyspieszające leczenie. Należy jednak podkreślić, że warunkiem osiągnięcia dobrych rezultatów leczenia jest systematyczność, intensywne ćwiczenia, również w domu pacjenta. Czasami operacje korekty kąta zeza należy powtórzyć. W leczeniu zaburzeń widzenia leczenie jest przewlekłe, długotrwałe, małymi kroczkami. Jest to wynik powolnego procesu uczenia się mózgu nowych, prawidłowych dróg przekazywania informacji z oczu do ośrodka wzrokowego zlokalizowanego w korze potylicznej mózgu.

Na oddziale w ramach chirurgii 1-dnia wykonywane są u dzieci drobne zabiegi w znieczuleniu ogólnym (usunięcie zmian z przedniego odcinka oka np.: gradówek, guzków powiek o różnej etiologii itp.)

Od 1 stycznia 2016 r. Oddział Okulistyczny ZDROJE uczestniczy w realizacji Programu Lekowego "Wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” (AMD). Na dzień 20.04.2018r. programem zostało objętych stałą opieką już 48 osób.

AMD czyli zwyrodnienie plamki żółtej to groźna choroba oczu, która poprzez degradacje siatkówki może prowadzić do ślepoty. Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej należą: widzenie prostych linii jako linii falistych lub zniekształconych i postępujące trudności w czytaniu, spadek ostrości wzroku, który nie można wyrównać korekcją okularową. Na AMD szczególnie narażone są osoby po 50. roku życia., częściej chorują kobiety. Wśród czynników ryzyka wymienia się: palenie tytoniu, zmiany miażdżycowe, nadwzroczność, brak ochrony oczu przed działaniem ostrego słońca.

W Programie Lekowym AMD Pacjentowi zostaje podany drogą iniekcji do ciała szklistego oka lek Eylea lub Lucentis (inhibitory anty-VEGF). Efektem iniekcji jest spowolnienie postępu choroby, w przypadkach wcześnie wykrytych również poprawa ostrości wzroku.

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej