II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Uwaga! Od 1 października 2020 r. nowa lokalizacja - ul. Św. Wojciecha 7, wejście A, piętro 1

z-ca Ordynatora Oddziału: lek. Katarzyna Cybulska

Telefony kontaktowe:

E-mail: 2odpr@zoz-zdroje.pl

Opis działalności:

II Oddział Dzienny Psychiatryczno Rehabilitacyjny specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych, w szczególności schizofrenii i zaburzeń afektywnych. Głównym celem jest rehabilitacja po leczeniu szpitalnym szczególnie pierwszego epizodu schizofrenii. Prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna. W ramach pobytu na oddziale podejmowane są działania w zakresie treningu ruchowego (zajęcia gimnastyczne, nordic walking). Uaktywnienia poprzez twórczość (terapia zajęciowa, psychorysunek). Doskonalenia umiejętności w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych (terapia dyskusyjna, spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia teatralne, dyskusyjny klub filmowy).
Treningi umiejętności społecznych (trening budżetowy), relaksacji, muzykoterapii (karaoke).

Zajmujemy się psychoedukacją pacjentów i ich rodzin, indywidualną terapią (poznawczo- behawioralną). Psychoterapią grupową (wspierającą, integrującą, wglądową). Uzupełnieniem jest komputerowo wspomagana rehabilitacja funkcji poznawczych metodą Reha Com. Do dodatkowych świadczeń należą: wycieczki, pikniki, kiermasze prac pacjentów, wyjścia do muzeum i możliwość wykonania badań laboratoryjnych i konsultacji.

Oddział dysponuje salą gimnastyczną, gabinetami muzykoterapii, terapii zajęciowej, kulinarnej, salą do zajęć relaksacyjnych, salami społeczności terapeutycznej.
Kryteria przyjęcia do Oddziału: skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego i ubezpieczenie w NFZ.

Zajęcia prowadzone są w dni robocze od godziny 8.00 do 14.00.

Przeciętny okres terapii na oddziale wynosi do 16 tygodni.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej