Plan szpitala

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

Pawilon 1

PRZYZIEMIE

POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNA IZBA PRZYJĘĆ

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
(wejście E)
Zakład Diagnostyki Obrazowej (wejście E)
Poradnia Neonatologiczna (wejście E)
Poradnia Laktacyjna (wejście E)
Pracownia Kolposkopii (wejście E)
Pracownia Rezonansu Magnetycznego (wejście C)

PARTER

Blok Porodowy (wejście C)
Ginekologia (wejście C)

I PIĘTRO

Położnictwo (wejście C)
Noworodki (wejście C)

Pawilon 2

POZIOM -1

Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
Poradnia Rehabilitacyjna

PARTER

Oddział Urologiczny
Poradnia Urologiczna

I PIĘTRO

Poradnia Stomatologiczna

II PIĘTRO

Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Pawilon 3

POZIOM -1

Magazyn Gospodarczo - Biurowy

PARTER

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK A)

I PIĘTRO

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK B)

II PIETRO

V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem
Zaburzeń Afektywnych (ODCINEK C)

Pawilon 4

POZIOM -1

Magazyn Medyczny

PARTER

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK A)

PIĘTRO I

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK B)

PIĘTRO II

III Oddział Ogólnopsychiatryczny (ODCINEK C)

Pawilon 5

IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA (wejście C)

PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ

REJESTRACJA Poradni Patologii Ciąży (wejście C)
REJESTRACJA Poradni Diabetologicznej (wejście C)
REJESTRACJA Poradni Stomatologicznej (wejście C)
Kancelaria (wejście C)
Sekretariat Główny (wejście C)
DYREKCJA (wejście C)
Archiwum (wejście C)
KASA (wejście C)

I PIĘTRO

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

II PIĘTRO

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Anestezjologii dla Dzieci (wejście C)

III PIĘTRO

Oddział Chorób Wewnętrznych (wejście C)

Pawilon 6

PARTER

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (wejście A)

Pawilon 7

PARTER

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy (wejście C)
Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny (wejście B)

Pawilon 8

Magazyn Bielizny (wejście A)
Kuchnia (wejście B i C)
Dział Administarcyjno - Techniczny (wejście D)

Pawilon 1a

PARTER

Poradnia Patologii Ciąży
Gabinet Poradni Diabetologicznej

Szkoła Rodzenia

I PIETRO

Pododdział Patologii Ciąży

Pawilon 11

Administracja

Pawilon 14

PARTER

Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska (wejście A)

Poradnia Zdrowia Psychicznego (wejście A)
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (ODCINEK A) (wejście B)

I PIĘTRO

VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (ODCINEK B) (wejście B)

Pawilon 15

PARTER

Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej

I PIĘTRO

Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć

Pawilon 16

PARTER

Oddział Okulistyczny (wejście A)
Poradnia Okulistyczna (wejście B)

I PIĘTRO

Centrum Leczenia Oparzeń (wejście B)
Dzienny Oddział Otolaryngologiczny z Poradnią (wejście B)

Pawilon 17

PARTER

Oddział Kardiologii Dziecięcej (wejście B)

I PIĘTRO

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii (wejście A i B)

Pawilon 18

PARTER

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii (wejście A)

I PIĘTRO

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej (wejście pawilon 19A)

Pawilon 19

PARTER

Poczekalnia nr 2 - Gabinet Poradni Nefrologicznej

Poczekalnia nr 3 - Gabinety Poradni: Chirurgicznej, Gastroenterologicznej, Reumatologicznej

Poczekalnia nr 4 - Gabinety Poradni: Kardiologicznej, Alergologicznej, Pulmonologicznej, Neurologicznej, Laryngologicznej


Poradnia żywieniowa dla Dzieci

Pracownia Endoskopii dla Dzieci

I PIĘTRO

Laboratorium Analityczne

II PIĘTRO

Laboratorium Mikrobiologiczne

Pawilon 20

POZIOM -1

Apteka Szpitalna
Sterylizatornia

PARTER

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY DLA DZIECI (wejście B)

PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH (wejście A)
PUNKT INFORMACYJNY (wejście A)
Poradnia Hematologiczna (wejście A)
Poradnia Neurochirurgiczna (wejście A)

Rejestracja Główna do Poradni (wejście A):

Alergologicznej, Pulmonologicznej, Neurologicznej, Laryngologicznej, Chirurgicznej/Urologicznej dla Dzieci, Kardiologicznej, Nefrologicznej, Gastroenterologicznej, Reumatologicznej, Neurochorurgicznej, Hematologicznej
Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego (wejście A , pok. 5A)

I PIĘTRO

Blok Operacyjny (wejście A)
Lekarz Profilaktyk Medycyny Pracy (wejście A, pok. 139 C) - wyłącznie dla pracowników szpitala
BHP i PPOŻ (wejście A, pok. 143)
Sala Konferencyjna

II PIĘTRO

Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii (wejście A)

III PIĘTRO

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych (wejście A)

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej