Pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych rozpoczęło działalność

03.10.2018
Pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych rozpoczęło działalność

Pierwsze w kraju ponadregionalne
Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych
rozpoczęło działalność


28 września w Szpitalu „Zdroje” podpisane zostało porozumienie o współpracy, na mocy którego rozpoczęło działalność pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych. Centrum to tworzą Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Porozumienie podpisali dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK oraz dr hab. n. med., prof. PUM Leszek Sagan z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje”. Dwa renomowane i rozpoznawalne na zdrowotnej mapie kraju podmioty utworzyły tym samym ośrodek, który daje pacjentom z Polski szanse na diagnostykę i leczenie operacyjne padaczek opornych na farmakoterapię pod okiem doświadczonych specjalistów, w warunkach spełniających najwyższe standardy opieki.
Podpisanie porozumienia nie bez powodu odbyło się tego konkretnego dnia. To wówczas zespół operacyjny pod kierownictwem prof. Sagana oraz przy udziale prof. Mazurkiewicz-Bełdzińskiej, która nadzorowała pracę elektrofizjologów, przeprowadził skomplikowany zabieg operacyjnego usunięcia ogniska padaczkorodnego u 11-letniej Nadii. Dziewczynka od lat zmagała się z lekooporną odmianą choroby, która w istotny sposób wpływała na jej życie, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Padaczka to choroba o zróżnicowanej etiologii, charakteryzująca się skłonnością do najczęściej nieprowokowanych, powtarzających się napadów padaczkowych.
W Klinice Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku prowadzi się diagnostykę padaczek w warunkach klinicznych (pobyt na oddziale) i ambulatoryjnych (wizyta w poradni specjalistycznej). W ciągu roku hospitalizowanych jest tam blisko 1.300 pacjentów w wieku od pierwszego miesiąca do 18 roku życia, w tym ok. 60- 65%, czyli blisko 800 dzieci, ze zdiagnozowaną padaczką.
Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efekty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane środki farmakologiczne nie działają. Ma to szczególnie istotne znaczenie u najmłodszych pacjentów, gdyż padaczka wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego tak ważnym jest, aby możliwie szybko postawić prawidłową diagnozę. Wiedząc, że mamy do czynienia z padaczką lekooporną wskazanym jest, aby równie szybko wdrożyć leczenie operacyjne, minimalizując destrukcyjne dla młodego organizmu skutki napadów padaczkowych. Kandydatami do specjalistycznego leczenia chirurgicznego jest także pewna grupa pacjentów ze źle kontrolowaną farmakologicznie padaczką.
W przypadku potwierdzenia lekooporności padaczki u pacjenta niezwykle istotna staje się szczegółowa diagnostyka przedoperacyjna. W gdańskiej klinice doświadczeni specjaliści prowadzą ją wykorzystując m.in. metody elektrofizjologiczne, neuroradiologiczne i neuropsychologiczne. Po ustaleniu ewentualnego zakresu obszaru padaczkorodnego, po konsultacji z neurochirurgami, pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia operacyjnego i skierowany do Szpitala „Zdroje”.

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje” w Szczecinie jest strategicznie położonym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem neurochirurgicznym. Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnieni w nim lekarze-specjaliści przeprowadzili kilka pionierskich, unikalnych w skali kraju zabiegów operacyjnych, wprowadzając nową jakość w standardzie postępowania z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wśród nich istotnym punktem są także operacje związane z usuwaniem ognisk padaczkorodnych u dzieci. Oddział posiada bogate doświadczenie w leczeniu operacyjnym padaczek wszystkimi dostępnymi metodami operacyjnymi, przy użyciu nowoczesnego sprzętu wyposażonego w specjalistyczne oprogramowania, nierzadko warunkującego powodzenie zabiegu, uzyskując bardzo dobre efekty terapeutyczne.
Leczenie operacyjne padaczek może być stosowane w trzech przypadkach:
• gdy neurolodzy w wyniku przeprowadzonych badań diagnostycznych potwierdzą, że dany rodzaj padaczki jest oporny na farmakoterapię i jedynym ratunkiem dla pacjenta jest chirurgiczne usunięcie ogniska padaczkorodnego;
• gdy dany rodzaj padaczki reaguje na terapię z wykorzystaniem leków, ale występuje ognisko, które może zostać operacyjnie usunięte, dzięki czemu pacjent będzie mógł odstawić leki, które w przeciwnym wypadku musiałby stosować dożywotnio, a które nie są obojętne dla jego ogólnego stanu zdrowia;
• gdy pacjent miał źle kontrolowaną farmakologicznie padaczkę.
Istnieje kilka metod operacyjnego leczenia padaczek. Ta konkretna, stosowana w danym przypadku, dobierana jest zawsze indywidualnie, w zależności od typu napadów, wyników badań diagnostycznych oraz chorób podstawowych i współistniejących u danego pacjenta. W większości przypadków w trakcie zabiegu wykorzystuje się inwazyjne i śródoperacyjne badania EEG w celu określenia precyzyjnego zakresu operacji. Najlepsze wyniki operacji neurochirurgicznych uzyskuje się przy zgodności wyników badań wideo EEG i badań obrazujących lokalizację ogniska padaczkowego (tzw. ECoG), po usunięciu całego obszaru padaczkorodnego kory mózgowej.

Efektem synergii w nowopowstałym Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych jest interdyscyplinarność działań podejmowanych na etapie diagnozowania i leczenia pacjenta – zaczynając od neurologa specjalizującego się w obszarze epileptologii do którego trafia pacjent, poprzez doświadczonego elektrofizjologa, na zespole neurochirurgów kończąc. Zgodnie z zasadą - pacjent musi zostać prawidłowo zdiagnozowany, by dalsze leczenie operacyjne było efektywne i przyniosło oczekiwane rezultaty.

 

Magdalena Knop
rzecznik prasowy
SPS ZOZ „Zdroje”

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej