NOWOCZESNY SPRZĘT OD WOŚP W SZPITALU "ZDROJE"

30.10.2019
NOWOCZESNY SPRZĘT OD WOŚP W SZPITALU "ZDROJE"

Szpital „Zdroje” otrzymał kolejną w tym roku darowiznę od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem nowoczesna aparatura medyczna trafiła na Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Wśród 12 przekazanych urządzeń największym wsparciem pracy tego wysokospecjalistycznego oddziału jest System Zarządzania Temperaturą Arctic Sun 5000, który umożliwia prowadzenie hipotermii leczniczej u noworodków oraz przyłóżkowy aparat RTG.
Na początku października do szpitala „Zdroje” trafił maluteńki Natan, przekazany z oddziału położniczego w Gryficach. U noworodka doszło do niebezpiecznego niedotlenienia okołoporodowego. Chłopczyk urodził się w 37. tygodniu ciąży w wyniku pilnego cięcia cesarskiego bez oznak życia, otrzymując w pierwszej minucie życia zero punktów w skali Apgar. Specjaliści ze szpitala w Gryficach przeprowadzili pełną resuscytację noworodka. Po dwóch minutach powróciła akcja serca, zaś po 5 minutach oddech. Niestety, u Natana wystąpiły objawy niedotlenienia mózgu. Konieczny był pilny transport noworodka do specjalistycznego ośrodka. Chłopiec trafił na Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka szpitala „Zdroje” w czwartej godzinie życia, gdzie neonatolodzy wdrożyli procedurę hipotermii. Po 4 tygodniach leczenia na oddziale chłopiec wraz z mamą opuścili szpital, a uzyskane wyniki badań diagnostycznych, w tym badanie rezonansem magnetycznym wykazały, iż z dużym prawdopodobieństwem Natan będzie się rozwijał prawidłowo.

NIEDOTLENIENIE OKOŁOPORODOWE
Niedotlenienie okołoporodowe jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów noworodków. Stanowi też główną przyczynę zaburzeń neurologicznych na kolejnych etapach rozwoju dziecka. Do końca XX wieku nie było żadnych specyfików ani rozwiązań, które mogłyby pomóc pacjentom dotkniętym niedotlenieniem okołoporodowym. Przełom nastąpił z początkiem tego wieku. Badania kliniczne prowadzone na zwierzętach udowodniły, że zastosowanie w takich przypadkach hipotermii daje pozytywne rezultaty. Od 2010 roku leczenie hipotermią uwzględnione zostało w rekomendacjach postępowania w przypadkach umiarkowanych i ciężkich zaburzeń funkcjonowania mózgu spowodowanych niedotlenieniem u noworodków. Występowanie takich encefalopatii w krajach rozwiniętych wynosi 1 na 1000 żywo urodzonych dzieci. W ich przebiegu 50% dzieci umiera.

HIPOTERMIA LECZNICZA
Hipotermia lecznicza jest najlepszym z dostępnych sposobów leczenia niedotlenienia okołoporodowego. Polega na obniżeniu temperatury głębokiej organizmu, a tym samym także mózgu, do 33-34 stopni Celsjusza. Jej efekt terapeutyczny bazuje na spowolnieniu lub zatrzymaniu nieprawidłowych procesów biochemicznych zachodzących w mózgu. „Podczas niedotlenienia w mózgu w pierwszej kolejności występuje deficyt tlenu, później zaczyna brakować glukozy i środków energetycznych niezbędnych do utrzymania komórek w prawidłowym stanie. Gdy dojdzie do ich wyczerpania – następuje nieodwracalny rozpad komórek. Dochodzi do niego w ciągu 6 godzin od zaistnienia niedotlenienia. – mówi dr n. med. Jacek Patalan, lekarz kierujący Oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii szpitala „Zdroje” - Jednak zanim komórka ulegnie destrukcji istnieją mechanizmy, które mogą ten proces zatrzymać i uniemożliwić jej zniszczenie. Ich wdrożenie musi jednak nastąpić w trakcie tego 6-godzinnego „okienka terapeutycznego”. Stąd tak istotna rola czynnika czasu w procesie wdrożenia procedury hipotermii leczniczej, obejmującym odpowiednie przeprowadzenie kwalifikacji pacjenta do jej zastosowania oraz szybkie zorganizowanie transportu noworodka do specjalistycznego ośrodka.” – dodaje doktor.
Walcząc o możliwie najlepsze efekty terapeutyczne schładzanie noworodka, u którego doszło do niedotlenienia, należy rozpocząć już w chwili jego stwierdzenia – w ośrodku, w którym dziecko przyszło na świat. Przeprowadza się je poprzez wyłączenie promiennika stosowanego do zaopatrzenia noworodka tuż po porodzie, następnie umieszczenie nagiego malucha w wyłączonym, nieogrzewanym inkubatorze. Dziecku podawane są kroplówki z glukozą celem wyrównania bilansu energetycznego, a także przeprowadzane są badania diagnostyczne, niezbędne do zakwalifikowania go do hipotermii.
Po przetransportowaniu noworodka do specjalistycznego ośrodka lekarze dokonują weryfikacji, czy rzeczywiście jest wskazanie do zastosowania hipotermii leczniczej. Spełnionych musi zostać szereg kryteriów warunkujących możliwość rozpoczęcia takiego leczenia. Noworodek musi być urodzony w 36. tygodniu ciąży lub później, otrzymać niską punktację w skali Apgar (poniżej 5 punktów), uzyskać określone wyniki badań gazometrycznych w pierwszej godzinie życia, wykazywać nieprawidłowości w badaniu neurologicznym (jak na przykład zaburzenia przytomności, napięcia mięśniowego, nieprawidłowe odruchy) oraz patologiczne zapisy aEEG.
Standardem jest stosowanie hipotermii u noworodków przez 72 godziny. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli podczas stopniowego ogrzewania malucha jego stan ulega pogorszeniu - następuje powrót zaburzeń neurologicznych. Wówczas proces chłodzenia jest kontynuowany. Po zakończeniu stosowania hipotermii czas doprowadzenia dziecka do normalnej ciepłoty ciała wynosi ok. 6 godzin.

NOWY APARAT DO HIPOTERMII OD WOŚP
W 2011 roku szpital „Zdroje”, jako pierwszy ośrodek w północnej części Polski, wprowadził terapię hipotermią leczniczą u noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym. Stosowano ją przy wykorzystaniu aparatury do selektywnego chłodzenia głowy ze specjalnym czepkiem typu Cool-cup. Niestety, użytkowany przez 8 lat aparat uległ wyeksploatowaniu, a jednocześnie pojawiły się problemy z dostawą niezbędnych akcesoriów wymiennych, uniemożliwiając jego dalsze wykorzystywanie. Z tym większą radością dyrekcja szpitala i pracownicy oddziału przyjęli informację o przekazaniu przez Fundację WOŚP nowoczesnego aparatu do hipotermii noworodków. To Arcticsun 5000 – System Zarządzania Temperaturą, w którym do chłodzenia wykorzystuje się materac otaczający ciało dziecka.
„Nowy aparat jest prostszy w obsłudze. W poprzednim problematycznym było utrzymanie chłodzenia w zaplanowanym zakresie, teraz ta czynność jest całkowicie zautomatyzowana. Łatwiejszy jest też dostęp do badań diagnostycznych podczas prowadzenia hipotermii. Obecnie stosując kocyk otulający tułów malucha jego główka jest wolna, co pozwala śledzić badaniem USG zachowanie się mózgowia podczas procesu chłodzenia.” – mówi dr Jacek Patalan ze szpitala „Zdroje” w Szczecinie.
Malutki Natan z Gryfic jest noworodkiem, któremu specjaliści z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka szpitala „Zdroje” uratowali życie i zdrowie dzięki zastosowaniu nowego aparatu do hipotermii od WOŚP. Przekazany sprzęt daje szanse na udzielenie pomocy kolejnym maluchom, zwiększając ich szanse nie tylko na przeżycie, lecz także na dobrą jakość dalszego rozwoju fizycznego i intelektualnego, dzięki skutecznemu zmniejszeniu skutków okołoporodowego niedotlenienia mózgu.

JEZDNY, PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG
Istotnym wsparciem wyposażenia Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka szpitala „Zdroje” jest także przekazany przez WOŚP nowoczesny przyłóżkowy aparat RTG. Dzięki zastosowaniu w nim systemu WI-FI zrobione noworodkom zdjęcia rentgenowskie są błyskawicznie przekazywane do pracowni radiologicznej, dzięki czemu można uzyskać szybki opis wykonanych badań. Dodatkowo urządzenie posiada niezwykle istotną funkcję natychmiastowego wyświetlenia wykonanego zdjęcia na wbudowanym w nie monitorze, co pozwala istotnie zaoszczędzić czas specjalistom w postępowaniu diagnostycznym. Lekarze w czasie rzeczywistym widzą na ekranie czy np. cewnik naczyniowy jest dobrze założony, czy rurka intubacyjna jest odpowiednio głęboko umieszczona w tchawicy, co istotnie ułatwia opiekę nad noworodkami w stanach bezpośredniego zagrożenia ich życia i usprawnia podejmowanie działań. Ich szybkość na oddziale intensywnej terapii ma często kluczowe znaczenie, nierzadko na wagę życia i śmierci. Nowy aparat zwiększa także bezpieczeństwo noworodków poprzez skrócenie czasu ekspozycji oraz dawki promieniowania.

WIELE WIĘCEJ
Aparatura do hipotermii leczniczej noworodków oraz przyłóżkowy aparat RTG to niejedyne urządzenia, jakie otrzymał Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Do szpitala „Zdroje” trafiło także 6 nowoczesnych kardiomonitorów do monitorowania parametrów życiowych u najmniejszych i najmłodszych noworodków oraz 3 inkubatory zamknięte. Ta aparatura również była niezmiernie wyczekiwana przez personel oddziału, gdyż pozwoliła zastąpić wyeksploatowane, kilkunastoletnie urządzenia.
W maju tego roku beneficjentem Fundacji WOŚP została także Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej szpitala „Zdroje”, do której trafił nowoczesny aparat USG umożliwiający wykonywanie zabiegów biopsyjnych stawów u najmłodszych pacjentów zmagających się z chorobami reumatoidalnymi.
Kwota otrzymanych przez szpital „Zdroje” w tym roku darowizn od WOŚP to blisko milion złotych.

 

 

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 48 76 070
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 48 60 425
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej