Praca/Zamówienia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w formie pełnienia dyżurów medyczynych w Oddziałach psychiatrycznych wraz z izbą przyjęć

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w formie pełnienia dyżurów medyczynych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej pielęgniarek i położnych

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni pielęgniarkę

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni pielęgniarkę w Poradni Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na lekarskie świadczenia opieki zdrowotnej w Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na lekarskie świadczenia opieki zdrowotnej w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni pielęgniarki, opiekunów i ratowników medycznych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni pielęgniarki, opiekunów i ratowników medycznych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Laboratorium Mikrobiologicznym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku magazyniera

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku magazyniera w magazynie bielizny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni magistra fizjoterapii

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku magistra fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla Dzieci

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pilnie zatrudnimy!!!

Zatrudnimy pilnie pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów medycznych do Oddziału Chorób Wewnętrzynych oraz Izby Przyjęć Ogólnej.

Kontakt tel. 91 88 06 223, 91 88 06 267.

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku informatyk w Dziale Informatyki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku informatyk w Dziale Informatyki Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

SPSZOZ „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty psychoterapii uzależnień

SPSZOZ „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty psychoterapii uzależnień

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
Sekretariat tel. 91 88 06 200
fax tel. 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 487 60 70
fax. 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 486 04 25
fax. 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250
Strona używa cookies Dowiedź się więcej