Praca/Zamówienia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w podstawowym czasie działalności, w ramach pełnienia dyżurów medycznych oraz koordynacji pracy personelu w Oddziale Kardiologii Dziecięcej wraz z izbą przyjęć oraz poradnią kardiologii dziecięcej, a także o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w podstawowym czasie działalności w Oddziale Kardiologii Dziecięcej wraz z izbą przyjęć, poradnią kardiologii dziecięcej oraz konsultacjami w oddziałach szpitalnych.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni magistra fizjoterapii

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku magistra fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w Poradniach Okulistycznych wraz z udzielaniem konsultacji w oddziałach szpitalnych

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku specjalista ds. płac

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty ds. płac w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej  w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medyczynych w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć wraz z poradnią

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w formie pełnienia dyżurów medyczynych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w formie pełnienia dyżurów medyczynych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w formie pełnienia dyżurów medyczynych w Oddziałach psychiatrycznych wraz z izbą przyjęć

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni pielęgniarkę

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni pielęgniarkę w Poradni Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni pielęgniarki, opiekunów i ratowników medycznych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni pielęgniarki, opiekunów i ratowników medycznych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Laboratorium Mikrobiologicznym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla Dzieci

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pilnie zatrudnimy!!!

Zatrudnimy pilnie pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów medycznych do Oddziału Chorób Wewnętrzynych oraz Izby Przyjęć Ogólnej.

Kontakt tel. 91 88 06 223, 91 88 06 267.

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku informatyk w Dziale Informatyki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku informatyk w Dziale Informatyki Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

SPSZOZ „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty psychoterapii uzależnień

SPSZOZ „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty psychoterapii uzależnień

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
tel. 91 88 06 200
fax 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 487 60 70
fax 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 486 04 25
fax 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej