Praca/Zamówienia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w Oddziale Oddziale Położnictwa i Ginekologii z pododdziałem Patologii Ciąży.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni Referenta ds. zaopatrzenia

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Referent ds. zaopatrzenia.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej w Oddziale Oddziale Położnictwa i Ginekologii z pododdziałem Patologii Ciąży.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Laboratorium Mikrobiologicznym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osoby do pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osoby do pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
Wykształcenie medyczne nie jest wymagane.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni Lekarza okulistę

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni Lekarza okulistę do pracy w Oddziale Okulistycznym.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni Specjalistę ds. Rozliczeń z NFZ

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Specjalista ds. Rozliczeń z NFZ.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni konserwatora-elektryka

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku konserwatora - elektryka.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni magistra fizjoterapii

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku magistra fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

SPS ZOZ "Zdroje" zatrudni Instruktora terapii zajęciowej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Instruktora terapii zajęciowej.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej