Praca/Zamówienia

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z poradnią diabetologiczną oraz Izbą Przyjęć.

SPSZOZ "Zdroje" ogłasza nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” UL. MĄCZNA 4, 70-780 SZCZECIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTOR/SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNYM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. organizacyjno - prawnych w SPSZOZ "Zdroje"

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. organizacyjno - prawnych w Dziale Prawnym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w ramach wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych oraz koordynacji pracy zespołu w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla dzieci w SPS ZOZ ZDROJE.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” zaprasza do składania ofert dotyczących postępowania pt.:

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM (PPK), ORAZ PROWADZENIA PPK W Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii wraz z poradniami przyszpitalnymi, Izbą Przyjęć - SOR.  

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni na stanowisku informatyka w Dziale Informatyki

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” poszukuje osób do pracy na
stanowisku informatyk w Dziale Informatyki

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Psychiatrycznych wraz z izbą przyjęć psychiatryczną.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie usług w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej wraz z poradnią.  

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z poradnią diabetologiczną oraz Izbą Przyjęć.

Konkurs ofert na świadczenie usług laboratoryjnych

ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH W RAMACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAMU MONITOROWANIA I PREWENCJI EPIDEMII CORONAWIRUSA SARS-CoV-2 I CHOROBY COVID-19

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii  i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni konserwatora

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku konserwatora branży ogólnej w Dziale Administracyjno-Technicznym.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Referent ds. zaopatrzenia

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku Referent ds. zaopatrzenia w Dziale Administracyjno-Technicznym

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku magazyniera

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku magazyniera w magazynie medyczno-biurowym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

SPSZOZ "Zdroje" zatrudni magistra fizjoterapii

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku magistra fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku salowa - osoba do mycia inkubatorów

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4 zatrudni osobę do pracy na stanowisku salowa – osoba do mycia inkubatorów.

Praca - zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. kadr i płac

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. kadr i płac w Dziale Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ulicy Mącznej 4.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej